S.O.S. alcohol in het verkeer: medische testen

Een betrapping op een teveel aan alcohol achter het stuur, kan uw leven flink onderuit halen: Naast torenhoge geldboetes, kan u uw rijbewijs voor lange tijd worden ontnomen. Het terugkrijgen van uw rijbewijs kan bovendien afhankelijk worden gemaakt van het ondergaan van medische testen.

Indien u na de inbreuk geen geheelonthouder werd, is het van cruciaal belang deze testen goed geïnformeerd tegemoet te treden om de lijdensweg van het rijverbod niet nog langer te laten duren.

Een goed begrip van de werkzaamheid van alcohol en van de onderzoeken die zullen worden uitgevoerd, kan u al veel problemen besparen.

Wanneer u alcohol nuttigt, gaat deze via de slokdarm naar de maag, waar de alcohol in uw bloed wordt opgenomen. De lever zal +/- 95% van de alcohol afbreken. (+/- 7 gram/u. – 1 glas bier bevat +/- 10 gr. Alcohol). De overblijvende alcohol wordt uitgescheiden via urine, zweet en via de luchtwegen.

Bij een veroordeling wegens alcoholintoxicatie, biedt de wet de politierechter een aantal mogelijkheden om u aan medische testen te onderwerpen, bv.:

 • Hij kan u een medische proef opleggen als voorwaarde om het rijbewijs terug te krijgen, na een periode van een verval van het recht op sturen.
 • Wanneer de rechtbank u voor onbepaalde tijd rijongeschikt verklaart (toepassing art. 42), kan u uw rijbewijs enkel terugkrijgen, wanneer u adhv. testen 6 maanden abstinentie aantoont.

Bij deze medische onderzoeken zal men, in tegenstelling tot bij een normale alcoholcontrole, niet (enkel) meten of u alcohol nuttigde vlak voor de test, maar zal men zich een beeld trachten te vormen van uw alcoholgebruik tijdens meerdere maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Aangezien alcohol relatief snel uit uw bloed verdwijnt, zal men op zoek moeten gaan naar de stoffen die zich in uw lichaam opslaan, na de afbraak van de alcohol. (de zogenaamde ‘alternatieve biomerkers’ )

Klassiek werden bij dit soort onderzoek vooral de leverwaarden (CDT) in aanmerking genomen.

Recent onderzoek toont echter aan dat deze onderzoeksmethode niet onproblematisch is. Mensen met een bepaalde leveraandoening, bekwamen onterecht zeer negatieve resultaten. Omgekeerd glipten vooral jonge mensen door de mazen van het net, nu hun jonge levers beter in staat blijken bepaalde stoffen af te breken.

Om deze reden zullen in de toekomst vooral de meting van Ethylglucuronide (EtG) in het haar en van Phosphatidylethanol (PEth) in het bloed, als onderzoeksmethodes steeds meer op de voorgrond treden.1

 • Men aanvaardt dat via de meting van de hoeveelheid Phosphatidylethanol (PEth) in het bloed een zeer accuraat beeld van uw alcoholgebruik tot één maand voor de meting kan worden bekomen.
 • Sterk in opmars is het gebruik van de haaranalyse. Ook in uw haar worden immers afbraakstoffen opgeslagen, die het mogelijk maken een beeld te krijgen van uw drank- en druggebruik.

  De resultaten van een haaranalyse kunnen bovendien veel sneller worden bekomen dan bv. de resultaten van een leveronderzoek (cdt)

  Hoe ver de overheid via uw haar in uw verleden kan graven, hebt u zelf uiteraard wel enigszins in de hand. Haar groeit ongeveer 1cm./maand. Per centimeter kan men dus één maand verder in de tijd uw alcoholgebruik controleren.

In de praktijk zou een inschatting van het alcoholverbruik er dus als volgt kunnen uitzien:

Van de heer x wordt een bloed -, urine- en haarstaal afgenomen:

 • In het bloed – en het urinestaal wordt geen ethanol gevonden.
 • In de eerste 3 cm. haar vanaf de wortel, wordt een verhoogde hoeveelheid Ethylglucuronide (EtG) waargenomen.
 • De volgende 3 cm. van het haar tonen een onthouding van alcohol aan.
 • De PEth waarde in het bloed is hoog.

Op basis van deze resultaten zal het voor de rechter duidelijk zijn dat, hoewel u 6 maanden geleden gestopt bent met drinken, u sinds 3 maanden terug occasioneel een glaasje drinkt. Sinds een maand drinkt u veel. Weliswaar heeft u 12u. voor de test geen alcohol meer genuttigd.

Op basis van deze resultaten ziet de toekomst van Mr. X, wat zijn rijbewijs betreft, er niet al te rooskleurig uit.

Via degelijk juridisch advies, eigen labotesten voorafgaand aan de opgelegde medische proeven, had de heer X zichzelf een aantal problemen kunnen besparen.

Informeer u tijdig en bel ons.

1 Zie o.m. S. WILLE, V. DI FAZIO, N. SAMYN, ‘De actuele beschikbare toxicologische analyses in het kader van rijgeschiktheids- of probatieonderzoeken bij drugs-of alcoholverslavingsproblemen’ VAV-CRA, 2021/5

Bracke, Coppens & Beldé